1. NẸP INOX 304 CHO KHÁCH SẠN NHƯ NGỌC

Địa chỉ : TP Vinh, Nghệ an

Khách hàng: Công ty TNHH MTV Kim Ngân Plaza

Đơn hàng cung cấp hơn 1300 mét nẹp inox 304 đang trong quá trình thi công, DECON sẽ cập nhật hình ảnh sau khi thi công hạng mục nẹp inox 304 của khách sạn Như Ngọc…